سوالات تستي زبان نهم

[ ۸ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۴:۵۳:۲۴ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات متن درس پيام هاي آسماني نهم

[ ۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۸:۲۵ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات متن درس مطالعات نهم

درس نوزدهم


ازدواج(نكاح) چه نوع پيماني است ؟ و براي رفع كدام نياز انسان است؟ ازدواج پيماني است كه به موجب آن يكي زن و مرد در زندگي با هم شريك و متحد مي شوند و خانواده اي را تشكيل مي دهند . تمايل به تشكيل خانواده و داشتن فرزند در نهاد انسان گذاشته شده و تشكيل زندگي خانوادگي ، امري طبيعي و فطري و بر اساس نظام خلقت است.

 حديثي از پيامبر را درباره اهميت تشكيل خانواده بنويسيد؟هيچ بنيادي در نزد خدا ، پسنديده تر از بنياد ازدواج و خانواده نيست.


كاركردهاي خانواده را نام ببريد؟

۱فرزندآوري و تجديد نسل

۲-كاركردحمايتي(محبت ،  مراقبت و رفع نيازهاي مادي)

۳- جامعه پذيري و تربيت اعضا ي خانواده

 

 اهميت فرزند آوري در خانوداده چيست؟ يكي از مهم ترين كاركردهاي خانواده در طول تاريخ ، فرزند آوري بوده است . فرزند آوري علاوه بر تقويت بنيان خانواده موجب مي شود كه نسل انسان باقي بماند و تداوم پيدا كند . با تولد فرزندان ، خانواده توسعه و استحكام مي يابد . به دنيا آمدن فرزندان ، موجب نشاط و سرزندگي اعضاي خانواده و دلگرمي پدر و مادر مي شود . تولد فرزند ، بركت ها و فوايد زيادي براي اعضاي خانواده و خويشاوندان به ارمغان مي آورد .

  اولين شرط بقاي هر جامعه اي ، چيست؟ و چرا؟ جمعيت، زيرا بدون وجود جمعيت كافي در يك جامعه ، فعاليت هاي آن دچار اختلال مي شود . در صورتي كه جمعيت يك جامعه منقرض گردد ، آن جامعه نابود مي شود و از بين مي رود .

 

 يكي از كاركردهاي خانواده مهر و محبت است؟ مختصر توضيح دهيد؟( مهر و محبت والدين به يكديگر و والدين به كودكان چه اثراتي دارد؟)
مهر ومحبت ونياز عاطفي يكي از نياز هاي اساسي انسان است . مهر و محبت والدين به يكديگر و والدين به كودكان موجب آرامش در كانون خانواده مي شود .كودكان از نخستين سالهاي زندگي خود در آغوش گرم پدر و مادر با مهرباني و محبت آشنا مي شوند و با پرورش يافتن در دامان آنها ، مهرباني و از خود گذشتگي و نيكوكاري را مي آموزند.

 


در چه دوره هايي انسان ها به مراقبت خانواده نياز دارند؟ نوزادي – سالمندي – در شرايط مختلف مانند بيماري يا حوادث .


۸مراقبت از اعضاي خانواده را به عنوان يكي از كاركردهاي خانواده توضيح دهيد ؟

 كودك براي ادامه ي زندگي خود به مراقبت نياز دارد . از سوي ديگر ، انسان ها در دوره ي سالمندي نيز دچار ضعف و ناتواني مي شوند و بدون مراقبت ، قادر نيستند خود را به خوبي اداره كنند . علاوه بر دوره كودكي و سالمندي ، در ميانه ي اين دو دوره نيز اعضاي خانواده در شرايط مختلف مانند بيماري يا حوادث به مراقبت از يكديگر نياز پيدا مي كنند.

 خانواده چگونه به رفع نيازهاي مادي اعضاي خود كمك مي كند؟ شرح دهيد.

 اعضاي خانواده به خوراك و پوشاك ، مسكن و وسايل زندگي نياز دارند . رفع اين نيازها بر عهده ي سرپرست خانواده يعني پدر است . هر چند امروزه در شهرها و روستاها ، عده اي از زنان نيز دوش به دوش مردان با فعاليت هاي اقتصادي و كسب درآمد در رفع نيازهاي مادي خانواده مشاركت و همراهي مي كنند.

 

-۱۰چرا اجتماعي شدن هم نياز فرد هست و هم نياز جامعه ؟ زيرا هم باعث شكل گيري هويت و شخصيت افراد مي شود و هم موجب تداوم جامعه مي گردد .

 

۱۱- اجتماعي شدن درچه مرحله اي از زندگي فرد رخ ميدهد؟
اجتماعي شدن در سراسر زندگي فرد رخ مي دهد اما مهم ترين مرحله ي آن دوران اوليه ي زندگي افراد در خانواده است .


۱۲-رايند اجتماعي شدن به چند صورت انجام مي گيرد؟ توضيح دهيد؟

 به دو صورت مستقيم و غير مستقيم . فرزندان در جريان فعاليت هاي روزانه ، برخي رفتارها را به طور تقليدي و بدون آن كه آگاهي و توجه داشته باشند ، از پدر و مادر و اعضاي خانواده مي آموزند(غيرمستقيم) ،

 اما برخي رفتارها و عقايد و هنجارها را نيز خانواده به طور مستقيم به فرزندان آموزش مي دهند.

 

۱۳-طبق فرموده ي امام سجاد(ع)نقش والدين در تربيت اعضاي خانواده چيست ؟( حقوق فرزندان بروالدين)

 حق فرزند اين است كه بداني خوبي و بدي او به تو ارتباط دارد . در تربيت و ادب آموزي و خداشناسي او مسئوليت داري ، بايد او را در محبت و اطاعت از خدا كمك كني و وسايل ايمان و پاكي او را فراهم سازي .

۱۴-والدين در تربيت اعضاي خانواده چگونه مسئول هستند؟ وانجام اين وظيفه چه تأثري درجامعه دارد؟والدين نه تنها مسئول رفع نيازهاي عاطفي و زيستي و معيشتي فرزندان هستند بلكه وظيفه ي مهم تربيت اخلاقي ، معنوي و ديني آنها را بر عهده دارند .

يك خانواده ي سالم مي تواند در دامان خود فرزنداني مومن ، پرهيز گار و پايبند به اصول اخلاقي تربيت كند.وبه سلامت جامعه كمك كند.

۱۵-خانواده ها به چه روش هايي اعضاي خانواده را اجتماعي مي كند؟

 الف) دلايل خوبي و بدي رفتارها را براي فرزندان خود بازگو مي كند گفت و گو)

ب)رفتارهاي پسنديده ي فرزندان را تشويق و تحسين مي كنند )تشويق)

ج) با نشان دادن نارضايتي ، بي اعتنايي ، خودداري از صحبت كردن با محبت و يا محروم كردن فرزندان از برخي مزاياو… تنبيه(-* بنيان خانواده بر …………………………. استوار است . ازدواج(
-* واحد بنيادين جامعه و كانون رشد و تعالي انسان ………………………… است . )خانواده(
-* اولين شرط بقاي هر جامعه اي ……………………………. است . جمعيت (
-* از نيازهاي اساسي انسان ، نياز به …………………………. است . )مهر و محبت يا نياز عاطفي (
-* مهم ترين كانون حمايت و مراقبت عاطفي از افراد ………………………… است . خانواده(
-* رفع نياز هاي مادي و اقتصادي خانواده بر عهده ي ……………….. يعني ……………….. است . سرپرست خانواده – پدر(
-* اجتماعي شدن هم نياز ………………. و هم نياز …………………. است . فرد – جامعه (
-* فرايند اجتماعي شدن هم به طور ………………… و هم به طور …………………… صورت مي گيرد . )مستقيم – غير مستقيم(

* اجتماعي شدن در……… زندگي فرد رخ مي دهد اما مهم ترين مرحله ي آن دوران ………….. افراد در خانواده است .(سراسر– اوليه زندگي )

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۶ اسفند ۱۳۹۶ ] [ ۰۳:۰۶:۱۶ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سخني با بچه هاي 9/3

سلام 

اميدوارم از مطالب استفاده كرده باشين ولي 

لطفا..... نريزيد

مخصوصا شما آقاي شكوهي

با تشكر از فندق/چي توز/پوتيتو/آلوچه/گربه/روباه/بزك/ جلبك/باب اسفنجي و ساير دوستانKissLaughing


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۲۲:۲۳ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

آزمون هاي ورودي دبيرستان هاي دوره دوم نمونه دولتي

[ ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۱۲:۲۱:۳۷ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات فصل به فصل رياضي نهم

[ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۱۲:۴۵ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

دانلود سوالات تستي علوم نهم

براي دانلود نمونه سوالات تستي علوم نهم از كل كتاب با حجم 20  مگابايت بر روي تصوير زير كليك كنيد:

تست تيزهوشان علوم نهم


توجه: رمز باز كردن فايل فشرده نمونه سوالات تستي علوم نهم: mmscience.ir


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۱۰:۴۷ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات تستي فصل شيمي نهم

فصل اول:
1-در كدام يك از موارد زير نيتروژن وجود ندارد؟
1)پنبه                      2)آمونياك                               3)پشم گوسفند                   4)كود شيميايي

2-كدام عنصر سهم كمي در ساختن بدن انسان دارد؟
1)هيدروژن                  2)آهن                               3)كلسيم                           4)اكسيژن

3-كدام يك از جمله هاي زير درست هستند؟
الف)مس فلزي است براق و قرمز رنگ كه به دليل مقاومت الكتريكي بالا در سيم هاي مسي به كار مي رود.
ب)زمان واكنش محلول كات كبود با تيغه منيزيم، كمتر از تيغه آهني است
پ)عنصر هاي كلر و نيتروژن داراي تركيباتي هستند كه در كشاورزي استفاده مي شوند
ت)پليمر ها آن دسته از مولكول هاي بزرگ هستند كه در طبيعت تجزيه نمي شوند
1)الف و پ                2)ب و ت                    3)ب و پ                             4)الف و ت

4-كدام عناصر زير با نئون هم سطر هستند؟
1)كربن                           2)گاليوم                     3)آرسنيك                          4)رادون

5-اتم (الف) سه برابر تعداد نوترون هاي هليم، پروتون دارد. اگر نسبت پروتون هاي اتم «الف» به جرم اتمي آن يك به دو باشد، جرم اتمي آن تقريبا كدام است و به كدام ستون از جدول طبقه بندي عنصر ها تعلق دارد؟
1)18-ستون 2                      2)18-ستون 4                    3)12-ستون 4               4)12-ستون 2

6-با توجه به جدول طبقه بندي عناصر كدام يك از جملات زير نادرست است؟
1)فلزات و نافلزات هم سطر تعداد لايه هاي الكتروني يكساني دارند
2)تعداد الكترون هاي لايه آخر فلزات از نافلزات از هم سطر خود كم تر است
3)اغلب عنصر هاي سمت چپ جدول طبقه بندي عنصر ها فلز و عنصر هاي سمت راست آن نافلز هستند
4)در هر سطر از جدول طبقه بندي عنصر ها از راست به چپ تمايل تمام اتم ها به از دست دادن الكترون كم تر مي شوند

7-كدام تيغه فلزي براي استخراج روي از محلول سولفات آن مناسب تر است؟
1)آهن                         2)مس                                    3)منيزيم                          4)طلا

8-كدام يك از گزينه هاي زير به درستي بيان شده است؟
1)تجزيه اوزون در لايه هاي پاييني هواكره هواكره مانع رسيدن به پرتو هاي فرابنفش به زمين مي شود
2)عنصر كلر در مدار آخر خود 6 الكترون دارد
3)از آمونياك به عنوان عامل سرمازا و از هيدروكلريك اسيد بطور مستقيم به عنوان ضد عفوني كننده استفاده مي شود.
4)مجموع تعداد الكترون هاي مدار آخر 2 عنصر با عدد اتمي 14 و 6 برابر حداكثر الكترون هايي است كه در مدار دوم عنصر مس است.

9-بيش ترين عنصر تشكيل دهنده پوسته زمين و بدن انسان به ترتيب كدام است؟
10-كدام مورد از شباهت اي ساختار اتمي نيتروژن و فسفر محسوب مي شود؟
1)تعداد لايه هاي الكتروني           2)تعداد الكترون                3)واكنش پذيري                  4)تعداد الكترون لايه آخر

11-خواص شيميايي كدام عنصر با بقيه تفاوت بيش تري دارد؟
1)فلوئور                               2)بروم                              3)گوگرد                                 4)كلر

12-براي عنصري با عدد اتمي 12 كدام گزينه درست بيان نشده است؟
1)با اكسيژن هوا تركيب مي شود
2)عنصري است كه در رديف سوم جدول تناوبي قرار دارد
3)در ستون دوم جدول تناوبي قرار دارد
4)با اكسيژن پيوند كووالانسي تشكيل مي دهد

13-كدام يك از مواد زير آلوتروپ كربن نيست؟
1)زغال                              2)گرافيت                                     3)الماس                            4)پلاستيك

14-مطابق مدل اتمي بور در مدار آخر كدام عنصر هفت الكترون وجود دارد؟
1)نيتروژن                           2)هيدروژن                                   3)فلوئور                          4)گوگرد

15-تمام عناصر زير با اسيد رقيق واكنش مي دهند جز:
1)روي                                2)سرب                                           3)جيوه                           4)قلع

16-بعد از اكسيژن بيش ترين عنصر در بدن انسان .................... و در پوسته زمين مروبط به عنصر ................. است.
1)كربن – سيليسيم                2)كربن – آهن                                3)آهن – كربن                4)نيتروژن – سيليسيم

17-ماده پلاستيكي با كد «3» براي نمايش كدام ماده پلاستيكي است؟
1)پي وي سي                       2)پي اس                                        3)پي پي                        4)پِت

18-اگر اتمي با از دست دادن سه الكترون آرايش الكتروني گاز نجيب را پيدا كند، آن عنصر در كدام گروه اصلي قرار دارد
1)چهارم                              2)هشتم                                          3)سوم                          4)ششم


فصل دوم:

1-در يك ................ جدول تناوبي تعداد لايه هاي الكتروني ثابت است
1)دوره                                         2)گروه

2-مولكول هاي ................... كه در ارتفاع 15 كيلومتر تا 50 كيلومتر از سطح زمين وجود دارد مانند يك صافي 99 درصدي اشعه فرابنفش خورشيد را جذب مي كند.
1)اكسيژن                                   2)اوزون

3-طبق مدل اتمي بور، در لايه سوم حداكثر.............. الكترون جاي مي گيرند
1)6                                 2)12                                  3)18                               4)20

4-در يك ................... از جدول تناوبي، عنصر ها خواص شيميايي شبيه به هم دارند.
1)دوره                            2)گروه

5-اگر قاشق نقره اي را در مس سولفات قرار دهيم لايه اي از .............. روي قاشق رسوب مي كند
1)آهن                              2)سولفات                        3)مس                      4)آلمينيوم

6-براي نگه داري محلول آهن سولفات (زاج سبز) مي توان از ظروف ................ استفاده كرد
1)مسي                              2)آهني                        3)گاليومي                   4)نقره اي

7-كدام دسته از عناصر زير به يك گروه از جدول تناوبي تعلق دارند؟(اعداد گزينه ها عدد اتمي هستند
1)5-13-31                        2)3-11-18                     3)3-18-31                4)5-13-18

9-كدام عدد اتمي مربوط به عنصري است كه تعداد الكترون هاي لايه ظرفيت آن بيش تر است؟
1)16                              2)17                                 3)18                                 4)19

10-اگر يك تيغه از جنس نيكل را در محلول آبي كات كبود وارد كنيم، كدام عبارت نادرست است؟
1)يون هاي سبز رنگ پس از مدتي وارد محلول مي شوند   
2)رسوب قهوه اي مايل به سرخي از جنس مس تشكيل مي شود
3)فلز نيكل با محلول واكنش مي دهد
4)نيكيل واكنش پذير تر از مس است

11-در كدام گزينه نگهداري محلول نمكي در ظرف مربوطه امكان پذير است؟
1)محلول مس سولفات در ظرف آهني                       2)محلول آهن سولفات در ظرف نقره اي
3)محلول روي سولفات در ظرف آلمينيومي                   4)محلول نيكل سولفات در ظرف مسي

12-اكسيژن مي تواند هر فلزي را به طور خود به خود اكسيد كند به جز:
1)طلا، نقره، پلاتين         2)پالاديم، پلاتين، طلا         3)نقره، نيكل، كروم         4)مس، روي، آهن

13-هر گاه سطح آهن با روكشي از قلع پوشيده شود به مجموع چه مي گويند؟
1)آهن سفيد                2)آهن گالوانيزه                 3)حلبي                         4)استيل

14-يون ها در چه حالتي رساناي الكتريسيته هستند؟
1)جامد                       2)گاز                              3)مايع                           4)هيچكدام

فصل سوم:

1-واكنش پذيري هيدروكربن هاي ............. در مقايسه با .............. بيش تر است و قدرت پيوند ميان كربن – كربن در مولكول آنها ................. است.
1)سير نشده – سير شده – كم تر                                   2)سير نشده – سير شده – بيش تر
3)سير شده – سير نشده – بيش تر                                  4)سير شده – سير نشده – كم تر

2-در برج تقطير براي جداسازي اجزاي نفت خام هر اندازه به طبقات بالايي برج نزديك مي شويم، موادي كه مولكول هاي ................. دارند و نقطه جوش مواد ................ ميابد.
1)سينگ تري – افزايش                                                2)سنگين تري – كاهش
3)سبك تري – افزايش                                                 4)سبك تري – كاهش

3-با سوختن يك مولكول از كدام هيدروكربن هاي زير، كربن دي اكسيد كم تري توليد مي شود؟
1)بوتان                     2)اتيلن                   3)متان                     4)هگزان

4-در چرخه كربن كدام يك از فعاليت هاي زير عكس ديگر فعاليت ها عمل مي كند؟
1)فتوسنتز گياهان                                                          2)تنفس جانداران
3)آتش سوزي جنگل ها                                                   4)تجزيه بافت هاي گياهي و جانوري

5-از واكنش آب با اتيلن چه تركيب آلي حاصل مي شود؟
1)متانول                   2)اتانول                 3)پروپان                    4)اتان

6-گرماي سوختن كدام يك بيش تر است؟
1)متان                          2)هگزان                      3)نونان                    4)اوكتان

7-در آلكان ها با افزايش اتم هاي كربن كدام مورد كاهش ميابد؟
1)درسد جرمي كربن         2)نقطه جوش              3)گرانروي                 4)درصد جرمي هيدروژن

8-در آلكيني با پيوند 5 اتم كربن چند پيوند كربن – هيدروژن وجود دارد؟
1)12                          2)10                              3)8                         4)5

9-كدام گزينه درست است؟
1)تمام آلكان ها، گاز يا مايع اند
2)آلكان هايي كه تعداد كربن زيادي دارند در هوا با شعله آبي مي سوزند
3)با افزايش تعداد اتم ها كربن نقطه ذوب آلكان ها افزايش ميابد
4)با افزايش تعداد كربن واكنش پذيري اغلب آلكان ها كاهش ميابد

10-بيش تر جرم هيدروكربن ها از اتم هاي عنصر ............... تشكيل شده است و نقطه جوش آنها با افزايش تعداد ........... افزايش ميابد
1)كربن-اكسيژن              2)كربن-كربن                3)هيدروژن_كربن           4)هيدروژن-هيدروژن

11-در واكنش توليد پلي اتن كدام اتفاق رخ نمي دهد؟
1)اتصال مولكول هاي اتن به يكديگر و ايجاد يك پليمر
2)ايجاد پيوند بين اتم هاي كربن و شكستن مولكول هاي اتن هنگام ايجاد پليمر
3)ثابت ماندن نسبت اتم هاي كربن و هيدروژن در طول واكنش
4)كاهش حجم مواد موجود در ظرف واكنش

12-چند نوع هيدرو كربن وجود دارد؟
1)يك                      2)دو                          3)سه                           4)چهار

13-هر چه تعداد اتم هاي ............... در يك هيدرو كربن بيش تر باشد گرانروي ماده بيش تر مي شود.
1)متان                        2)هيدروژن                        3)كربن                      4)تغييري نمي كند
 


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۰۵:۴۷ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

نمونه سوالات امتحاني نهم

[ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۷:۴۷ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات آزمون هاي تيزهوشان و جامع كشور نهم محمد كاظم رخشاني

 

نمونه آزمون ورودي تيزهوشان پايه نهم

نمونه آزمون ورودي تيزهوشان پايه نهم

درود

به درخواست دوستان يك نمونه آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان، تيزهوشان، در نه قلم قرار گرفت.

سوالات اين نمونه سوال همه تستي و طبق شيوه جديد آزمون تيزهوشان نوشته شده است. تست هاي اين نمونه سوال از منابع معتبري تهيه شده و شناسنامه دار است.

حتما دوستاني كه متقاضي ورود به مدارس تيزهوشان هستند، اين نمونه آزمون را دانلود كنند.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

نمونه آزمون پيشرفت تحصيلي پايه نهم - مرحله سوم

نمونه آزمون پيشرفت تحصيلي پايه نهم - مرحله سوم

درود

از تاخير در ارائه اين نمونه آزمون عذرخواهي ميكنم.

مانند دو مرحله قبل، نمونه آزمون مرحله سوم پيشرفت تحصيلي پايه نهم تهيه و آماده شد و اكنون شما عزيزان ميتوانيد آن را از نه قلم دانلود كنيد.

اين آزمون كاملا تستي مي باشد و از كتب رياضي، علوم تجربي، مطالعات اجتماعي، ادبيات فارسي، عربي، زبان انگليسي و پيام هاي آسمان مي باشد. حدود ۹۰ درصد مطالب كتاب ها در بودجه بندي اين آزمون قرار دارد.

اين يك نمونه آزمون مناسب براي آزمون هاي پيش رو مي باشد.

به دليل تفاوت بين سطح علمي بازديدكنندگان نه قلم، سطح سوالات متوسط در نظر گرفته شده است.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

نمونه آزمون پيشرفت تحصيلي پايه نهم - مرحله دوم

نمونه آزمون پيشرفت تحصيلي پايه نهم - مرحله دوم

درود

با توجه به برنامه هاي نه قلم، نمونه آزمون مرحله دوم پيشرفت تحصيلي اماده شد و قابل دانلود ميباشد.

تمام سوالات تستي ميباشد و سطح آن متوسط است. اين آزمون از دروس رياضي، فارسي، علوم، مطالعات اجتماعي، پيام هاي آسمان، عربي و زبان انگليسي ميباشد.

از تمام كساني كه نه قلم را در ساخت اين نمونه آزمون همياري كردند، متشكرم.

دانلود در ادامه مطلب

ادامه مطلب

نمونه آزمون پيشرفت تحصيلي پايه نهم - مرحله اول

نمونه آزمون پيشرفت تحصيلي پايه نهم - مرحله اول

باسلام

با توجه به قولي كه بهتون داده بودم، اين نمونه آزمون طرح شد و شما ميتوانيد با استفاده از آن در اين آزمون رتبه خوبي بگيريد.

اين آزمون از دروس رياضي، فارسي، علوم، مطالعات اجتماعي، پيام هاي آسمان، عربي و زبان انگليسي ميباشد.

اگه ميخوايد بدونيد اين آزمون از كجاست اينجا كليك كنيد.

اين آزمون مرحله اول هست و سعي ميكنم كه دو مرحله ديگه رو هم بزارم.

سعي شده سطح سوالات متوسط باشد

دانلود رايگان در ادامه مطلب

(براي رفتن به ادامه مطلب آخر همين بلوك نوشته شده ادامه مطلب اونجا كليك كنيد)

ادامه مطلب

برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۵:۵۷:۰۰ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات تستي مطالعات نهم

دانش آموزان پايه نهم مي توانند از طريق لينك زير فايل مربوط به سوالات تستي مطالعات اجتماعي نهم را كه از چندين منابع جمع آوري و تهيه شده است را دانلود كنند .


برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۲ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۸:۲۸:۳۰ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات تستي رياضي نهم با پاسخنامه


دانلود سري اول سوالات تستي رياضي نهم + پاسخنامه تشريحي

براي دانلود فايل با لينك مستقيم از سايت رباضي سرا كليك كنيد.

فرمت فايل : pdf

حجم فايل : ۱٫۷ مگابايت
پسورد فايل: www.riazisara.ir
منبع: رياضي سرا

دانلود سري دوم سوالات تستي رياضي نهم + پاسخنامه تشريحي

براي دانلود فايل با لينك مستقيم از سايت رباضي سرا كليك كنيد.

فرمت فايل : pdf

حجم فايل : ۱٫۹ مگابايت
پسورد فايل: www.riazisara.ir
منبع: رياضي سرا

برچسب: ،
ادامه مطلب

[ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۴۵:۴۸ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

سوالات تستي عربي نهم

[ ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۴۲:۲۹ ] [ بازدید: ] [ محمد كاظم رخشاني ]

[ نظرات (0) ]

[ ۱ ]
کد حباب و قلب